Archive for Styczen, 2015

I Seminarium Szkoleniowe Karate Combat Brodnica 16-18.01.2015r.

Napisany przez administrator 24.01.2015

W dniach 16-18.01.2015r. odbyło się I Seminarium Szkoleniowe Karate Combat.  Główne tematy zrealizowane podczas szkolenia to:  Walka w bezpośrednim dystansie w g sytemu Karate Combat, Nauka i doskonalenie techniki posługiwania się pałka teleskopową,  Trening motoryczny, Nauka i doskonalenie kopnięć.

W dniach 16-18.01.2015r. odbyło się I Seminarium Szkoleniowe Karate Combat.  Główne tematy zrealizowane podczas szkolenia to:  Walka w bezpośrednim dystansie w g sytemu Karate Combat, Nauka i doskonalenie techniki posługiwania się pałka teleskopową,  Trening motoryczny, Nauka i doskonalenie kopnięć.

Comments Off Kategorie : Weekend z Dragonem

Zakończona czwarta edycja treningów karate ph. „Wielopłaszczyznowa stymulacja poprzez treningi karate”

Napisany przez administrator 12.01.2015

Od sierpnia do grudnia podopieczni czepowskiego domu uczestniczyli w  regularnych treningach karate. Celem zasadniczym zadania publicznego było  nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób z autyzmem poprzez uczestnictwo w treningach karate.Trening odbywały się  zgodnie z zasadami i pryncypiami karate oraz z zachowaniem odpowiednich metod szkolenia. Każda część treningu  kształciła [...]

Od sierpnia do grudnia podopieczni czepowskiego domu uczestniczyli w  regularnych treningach karate. Celem zasadniczym zadania publicznego było  nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób z autyzmem poprzez uczestnictwo w treningach karate.Trening odbywały się  zgodnie z zasadami i pryncypiami karate oraz z zachowaniem odpowiednich metod szkolenia. Każda część treningu  kształciła odpowiednie cechy psychiczne, fizyczne i zdolności motoryczne. Hipoteza dotycząca zmian w sposobie funkcjonowania dotyczyła wypracowania u uczestników skutecznych mechanizmów adaptacyjnych optymalizujących ich funkcjonowanie oraz rozbudowy inwentarza kompetencji interpersonalnych. Zakładane cele były realizowane w czasie systematycznych zajęć z zakresu psychoedukacji i treningów karate.

Koniec projektu

Czytaj

Comments Off Kategorie : Weekend z Dragonem