RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  wobec członka/zawodnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” z siedzibą w Poddębicach przy ul. Krasickiego 9A ,
2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru i dokumentacji członków stowarzyszenia i zawodników oraz udziału zawodników w aktywnościach CPSiR „DRAGON”, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a (na podstawie zgody),
3)    Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty publiczne: Urząd Miejski w Poddębicach, kluby sportowe zrzeszone w Związku Sportowym Karate Shotokan NSKF Polska z siedziba w Poddebicach, oraz Polskie Zjednoczenie Karate z siedzibą w Szczecinie, które prowadzą aktywność sportową zgodnie z kalendarzem imprez ZS Karate Shotokan NSKF i PZK,
4)    Pani/Pana denae osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5)    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania jako członek/zawodnik Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”,
6)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przyjęcia jako członka/zawodnika do CPSiR „DRAGON” oraz brak możliwości uczestniczenia w aktywnościach sportowych organizowanych zgodnie bz kalendarzem imprez  ZS Karate Shotokan NSKF Polska i PZK,
7)    posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Zostałem/am poinformowany/a o celu
przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia
oraz moich prawach i wyrażam zgodę

………………………………………………………………

Klauzula do pobrania w PDF